Pages - Menu

Selasa, 22 November 2011

40 Hari Cabaran Menulis

Buku saya

Tajuk: Belum ditetapkan
Bidang: Wanita dan Wang
Kandungan: 35 bab
Bilangan mukasurat: 350 langkau dua baris
Sasaran: 1 bab, 10 mukasurat

Projek 40 hari
1 hari = 10 mukasurat
5 hari = semakan sebelum dihantar kepada penerbit.

Bolehkah saya merealisasikan sebuah buku sebelum berakhirnya tahun 2011?

2 ulasan: