Pages - Menu

Isnin, 22 Ogos 2011

Kejahatan yang dibenci Allah

Alhamdulilah, setakat ini aku dapat membaca Al-Quran sehingga Juz 15. Surah Al-Isra'. Beberapa ayat dalam surah ini menyatakan kejahatan yang dibenci oleh Allah. Untuk entri ini aku hanya merujuk kepada terjemahan yang diterbitkan oleh PT Syaamil Media.

Surah Al-Isra' ayat 38:
"Semua itu kejahatan yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu"
(Kemudian ayat ini merujuk kepada 10 ayat sebelumnya seperti dinyatakan dibawah)

1) Ayat 22
    "Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain disamping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina"

2) Ayat 23
    "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik"

3) Ayat 26
    "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu) secara boros"

4) Ayat 29
    "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal"

5) Ayat 31
    " Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberik rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu suatu dosa yang besar"

6) Ayat 32
    "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"

7) Ayat 33
    "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan"

8) Ayat 34
    "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, kerana janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"

9) Ayat 36
    "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya"


10) Ayat 37
      "Dan janganlah engkau berjalan dimuka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan menjulang setinggi gunung"

Daripada pembacaan aku (orang biasa) yang sedikit pengetahuannya, Allah telah memberi panduan tentang kejahatan yang dibenci dan mesti dijauhi. Dia memberi peringatan kepada hambaNya supaya tidak melakukan perkara-perkara ini.

IMHO: Apabila kita ingat kepada perkara yang dibenci Allah, maka kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita.

2 ulasan: